Skip to main content

Жашыл экономика жакшы натыйжаларды берет

Жашыл экономика жакшы натыйжаларды берет деп Жашыл Альянс региондордо долборлорун ашырууда