Skip to main content

«Кыргызстандын Жашыл Альянсы» уюмунун аткаруучу директорунун кызмат ордуна жаңы вакансия

By 20.04.2022April 25th, 2022Жаңылыктар

“Кыргызстандын Жашыл Альянсы” Аткаруучу директор кызматына ачык конкурс жарыялайт. Аткаруучу директор Кыргызстандын Жашыл Альянсынын (КЖА) программасын жана стратегиялык багыттарын жетектейт, максаттарга жетүү үчүн финансылык-чарбалык иш-аракеттерди жүзөгө ашырат, Кыргызстандын Жашыл Альянсынын миссиясын аткарат.

Талаптар:

– Жогорку билиминин болушу;

– Долбоорлорду иштеп чыгуу жана башкаруу боюнча 3 жылдан ашык иш тажрыйбасы;

– Уюштуруучулук жөндөм, командаларды түзүү жана башкаруу тажрыйбасы;

– Ар кандай маселелерди чечүүдө аналитикалык ой жүгүртүү жана чыгармачылык мамиле;

– Коммуникациялык көндүмдөр жана стресске каршы туруштук бере алуу;

– Акча чогултуу тажрыйбасы жана бухгалтердик эсепти, башкарууну жана башка бухгалтердик эсепти түшүнүү;

– Өнөктөш уюмдар: мамлекеттик органдар жана бизнес менен иштөө тажрыйбасы;

– Кыргыз жана орус тилдерин оозеки жана жазуу жүзүндө мыкты билүүсү. Англис тилин билүү артыкчылык катары каралат;

– Активдүү турмуштук позиция: жаңы демилгелерди сунуштоо жана аларды ишке ашыруу үчүн жоопкерчилик;

– Кыргыз Республикасындагы коомдук уюмдардын жана жарандык коомдун ишинин негиздерин жана принциптерин түшүнүү;

 

Жоопкерчиликтери:

– Кыргызстандын Жашыл альянсынын узак мөөнөттүү стратегиясын ишке ашыруу;

– Уюмдун чарбалык-финансылык ишин башкаруу;

– Уюмдун оперативдүү жана долбоордук ишмердүүлүгүн башкаруу;

– стратегиялык милдеттерди пландаштырууга, иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышуу;

– Кыргызстандын Жашыл альянсынын мүчөлөрү менен түз иш алып баруу: тааныштыруу жана жумушчу жолугушуулар;

– ММКда, ошондой эле өнөктөштүк жолугушууларда жана иш-чараларда Кыргызстандын Жашыл Альянсынын имиджин белгилөө, позициялоо жана жайылтуу;

– Жалпыга маалымдоо каражаттары менен кызматташуу;

 

Мүмкүнчүлүктөр:

– “Жашыл” экономика тармагындагы демилгелерди илгерилетүү

– Айлана-чөйрөнү коргоо жаатындагы долбоорлорго жана программаларга катышуу

– Өлкөнү өнүктүрүүнүн Жашыл векторуна салым кошуу

 

Жумушка орношуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу керек:

  1. Актуалдуу резюмеси
  2. Коштоочу кат талапкердин талаптарга туура келерин  көрсөтүүчү жүйөө болуп саналат, 1 барактан ашык эмес .
  3. Мурунку жумуштарынан маалымдама (ар кандай формада) алуу үчүн эки адамдын байланыш телефону .

Резюме, коштомо жана рекомендация каттары “Аткаруучу директор” деген тема менен [email protected] электрондук дарегине 2022-жылдын 26-апрели, саат 17:00дөн кечиктирбестен жөнөтүлүшү керек.

Татыктуу талапкерлерге гана интервью күнү билдирилет.